RIO GRANDE

chicken tinga, fresh homemade guacamole & chorizo

Price: €9.50